Frode Meek's Side

Cloudy

Cloudy er en nettsky basert på en nettsky kallt for 'ownCLoud'(owncloud.org). Satt den opp for til dels å teste men også for å kunne bruke til personlige ting. Dvs. ting som er kjekt å ha tilgjengelig til enhver tid uansett hvor jeg er.