Frode Meek's Side

Kvalifikasjoner

Emner innen data som jeg har jobbet aktivt med

  1. Spillprogrammeringved hjelp av DirectX. Mest 2d men og vært innom noe 3d. Var stort sett innom API'ene Direct Draw, Direct 3D, og Direct Sound. Programmerte i C++, eller en kombinasjon C/C++

  2. Objekt-Orientert programmering i C++Programmerte stort sett for Windows-plattformen.

  3. DatastrukturerVar veldig opptatt av datastrukturer, dynamisk minne-allokering

  4. Maskinvare/HWBygger mine egne maskiner med forskjellige HW for forskjellig bruk.

  5. Nettverk/RutingSette opp egne hjemmenettverk for drifting av Linux-servere

  6. C-programmeringStartet et eget prosjekt sopm jeg kalte for iTree. Datastruktur, tre-struktur skrevet i C for Linux-plattformen

  7. WebutviklingHar vært borti følgende webutviklingsverktøy: PHP, Python, HTML, CSS, xml, Database-utvikling(MySQL, MySQL-Workbench, phpMyAdmin), og bruken av cURL